ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងតំបន់អីរ៉ុបដែលធ្វើអាជីវកម្មទៅលើវិស័យកសិឧស្សាហកម្មនិងសំណង់មួយ​មានកម្មករជាច្រើន​ធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រ​ ហើយ​​ដោយ​ភាគច្រើនពួកគាត់ជាអ្នករស់នៅតំបន់ជាយក្រុង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងតាមខេត្ត។ ដូច្នេះក្រុមហ៊ុនមានតួនាទីក្នុងការដឹកជញ្ជូនពួកគាត់​មកធ្វើការ​និង​ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាប្រចាំ។ ប៉ុន្តែ​​ដោយសារតែកម្មករមានចំនួនច្រើន​បានធ្វើអោយក្រុមហ៊ុន​ជួបប្រទះ​បញ្ហាជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនដែលមានភាពរញេរញៃ​មិនច្បាស់លាស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ព្រមទាំងមិនទាន់ពេលវេលា ។​​

ដើម្បីជាដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហា​នេះក្រុមហ៊ុនបានសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស (GPS Tracking System) ដែលបានផ្តល់ជូន​នូវមុខងារមួយចំនួន​មានដូចជា​​​​

  1. រថយន្តដឹកជញ្ជូន​បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបានភ្ជាប់នឹង​ឧបករណ៍​​ជីភីអេស​សម្រាប់តាមដានទីតាំង។
  2. ការដឹកជញ្ជូន​ត្រូវបាន​ប្រតិបត្តិតាមកាលវិភាគដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធី​​ត្រូវបានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន។
  3. ការថយចុះ​នៃការដឹកជញ្ជូនកម្មករមករោងចក្រយឺតពេល​។
  4. ដំណើរការនៃការផលិត​​​របស់​​​​​​​​​​​រោងចក្រមានការកើនឡើង​។
  5. តម្លៃសមរម្យនិងចំណេញថវិការថ្វេរដង។
  6. ផ្លេតហ្វមនៃកម្ម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​វិធី​មានលក្ខណះងាយស្រួល​ព្រមទាំងចំណេញពេលវេលា​។
  7. មានក្រុមបច្ចេកទេស​សម្រាប់ជួយសម្របសម្រួល​នៅពេលមានបញ្ហា​បច្ចេកទេស​។​

ក្រោយពីបានប្រើប្រាស់​​​ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស (GPS Tracking System)

​​ក្រុមហ៊ុនពិតជាមាន​សប្បាយចិត្ត​និងមានសេចក្តីទុកចិត្ត​លើ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស (GPS Tracking System) ពីព្រោះ​កម្មវិធីបានសម្រួលបញ្ហា​និងជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលចូលក្រុមហ៊ុន​។