រថភ្លើងអៀរឡង់មានគោលបំណងធ្វើ​ឱ្យមានការប្រសើរឡើងនៃការថែរក្សានិងប្រតិបត្តិការកាត់បន្ថយចំណាយប្រេងឥន្ទនៈ។បន្ទាប់​ពី​មាន​ការ​វិភាគដ៏​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​អំពី​ដំណើរ​ការ​ការងារនិង​ការ​យល់​ដឹង​លើ​តម្រូវ​ការ​របស់​អតិថិជនពួកគេ​ត្រូវមានភារកិច្ច​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

  1. ត្រួតពិនិត្យឥន្ធនៈ៖ដោយសារការខូចសេនស័ររវាស់កម្រិតប្រេងឥន្ធនៈដែលបានដំឡើងដោយរោងចក្រមិនអាចដឹងពីកម្រិតប្រេងឥន្ធនៈហើយប្រឈមមុខហានិភ័យនៃការរលត់ម៉ាស៊ីន។
  2. ការឈប់ចាក់ប្រេងញឹកញាប់៖ដោយសារអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងកម្រិតប្រេងពិតប្រាកដទាមទារ​ត្រូវបំពេញរថភ្លើងរាល់ពេលដែលវាមកដល់ដេប៉ូ ដែលបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ពេលវេលា 5 ម៉ោងក្នុងមួយរថភ្លើងនីមួយៗ។
  3. កាត់បន្ថយពេលវេលាឈប់សម្រាករបស់រថភ្លើង៖ ការឈប់សម្រាករបស់រថភ្លើងបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ប្រេងព្រោះអ្នកបើកបរមិនពន្លត់ម៉ាស៊ីនដោយសារមិនត្រូវចំណាយពេលលើការកំដៅវានៅពេលបន្តដំណើរទៅមុខ។
  4. គ្រប់គ្រងរថភ្លើងពីចម្ងាយ ធានានូវការត្រួតពិនិត្យការឈប់ដែលមិនបានមើលឃើញទុកជាមុន និងឧបទ្ទវហេតុផ្សេងៗនៅតាមផ្លូវ។

បន្ទាប់ពីបានប្រើប្រាស់កម្មវិធី Platinum O-Track ជាមួយឧបករណ៍គ្រប់គ្រង​ជីភីអេស និងសេនស័រវាស់កម្រិតប្រេងឥន្ធនៈ ជាលទ្ធផលការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈត្រូវបានកាត់បន្ថយ 10% ម៉ាស៊ីនចំណាយតិចជាង 30 លីត្រក្នុង 100 គីឡូម៉ែត្រ។ ពេលវេលាខ្ជះខ្ជាយថយចុះ 80% ថ្លៃចំណាយថយចុះ ៤០%។ លើសពីនេះទៅទៀតពីភាគីដៃគូរបស់ Platinum O-Trackបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យរថភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសអៀរឡង់ ចក្រភពអង់គ្លេស និងបណ្តាប្រទេសផ្សេងទៀតនៃអឺរ៉ុបខាងលិច។