ក្រុមហ៊ុន CCN Transportación គឺជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទំនិញត្រជាក់ឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសម៉ិកស៊ិក។ ដើម្បីរក្សាជំហរឈាននៅលើទីផ្សារ ក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលើរថយន្តដឹកជញ្ជូនត្រជាក់របស់ខ្លួនតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងយានយន្ត Platinum O-Track។ រថយន្តនីមួយៗត្រូវបានបំពាក់ទៅដោយឧបករណ៍ជីភីអេស ឧបករណ៍វាស់សីតុណ្ហភាពសម្រាប់ប្រអប់ទូរទឹកកករថយន្ត បំពង់ឌីជីថលសម្រាប់វាស់កម្រិតប្រេងរថយន្ត។

ក្រុមហ៊ុនអាចគ្រប់គ្រងទីតាំងរថយន្តយ៉ាងងាយស្រួល ប៉ាន់ប្រមាណពេលវេលាធ្វើដំណើរ បង្កើនប្រសិទ្ធភាពកាលវិភាគ​​ រង្វាស់ចម្ងាយ បង្កើតការជូនដំណឹង ដូចជាការបើកបរលើសល្បើន ការចាក់ឬបូមប្រេង ការបញ្ចេះម៉ាស៊ីនចោល សីតុណ្ហភាពក្នុងរថយន្តត្រជាក់កើនឡើងហួសកម្រិត។ លើសពីនេះទៅទៀតវាក៏អាចរក្សាទុករបាយការណ៍កម្រិតស៊ីជម្រៅនិងអាចផ្ញើរដោយស្វ័យប្រវត្តិរយៈTelegram និង Email ទៅក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនដូចជា៖

ផ្នែកគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍៖ ពួកគេទទួលបន្ទុករៀបចំផែនការធ្វើដំណើរ និងគ្រប់គ្រងរថយន្ត ឥឡូវនេះពួកគេទទួលបានព័ត៌មានអំពីដំណើរការដូចជា៖ ជូនដំណឹងក្នុងករណីមានឧបទ្ទវហេតុ ការពន្យារពេលដឹកទំនិញ ឬព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងទៀត ហើយត្រូវដោះស្រាយភ្លាមៗ។ ពួកគេមានរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់រថយន្តដែលអាចវាយតម្លៃលទ្ធផល។

ផ្នែកគ្រប់គ្រងរថយន្តត្រជាក់៖ ពួកគេអាចគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព ការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពក្នុងរថយន្ត ធ្វើសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនប្រសើរជាងមុន។​

ក្រុមហ៊ុនទទួលបានលទ្ធផលល្អពីការគ្រប់គ្រងរថយន្តដូចខាងក្រោម៖

ការគ្រប់គ្រងពេញលេញ៖​​ រថយន្តទាំងអស់ជិត300 គ្រឿងត្រូវបានប្រើប្រាស់កម្មវិធីPlatinum O-Track ដែលអាចទទួលបានរបាយការណ៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងអាចគ្រប់គ្រងចំណុចខ្សោយសេវាកម្មរបស់ខ្លួន។

ប្រាក់ចំណេញ៖ ក្រុមហ៊ុនទទួលបានប្រាក់ចំណេញបន្ថែមពីការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការរថយន្ត ការកាត់បន្ថយការការប្រើប្រាស់ប្រេងរថយន្ត និងការរក្សាទំនិញនៅក្នុងរថយន្តត្រជាក់ មិនអោយខូច ដោយសារការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពបានយ៉ាងល្អ។