ក្រុមហ៊ុន Sugal Chile មានជំនាញក្នុងការដាំបន្លែនិងផ្លែឈើបច្ចុប្បន្ន​ក្រុមហ៊ុន​ឈរលំដាប់ថ្នាក់​លេខ​២​ទូទាំងពិភពលោកក្នុងការផលិត​ទឹកជ្រលក់​ប៉េងប៉ោះ។​ដោយមានគោលបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវដំណើរការទាក់ទងនឹងការប្រមូលផលក្រុម​ហ៊ុន​បាន​ស្វែង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​ដែល​អាច​ឱ្យ​ពួក​គេ​ត្រួត​ពិនិត្យ​រថយន្ត​ដឹក​ជញ្ជូន​និង​ម៉ាស៊ីនច្រូត​កាត់​នៅ​ក្នុង​ស្រែ។ជាមួយនឹងទិន្នន័យត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងដៃក្រុមហ៊ុននឹងអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានទាន់ពេលវេលានិងចាត់វិធានការដោយផ្អែកលើព័ត៌មានដែលទទួលបាន។ក្រុមហ៊ុនចង់ត្រួតពិនិត្យមើលទិន្នន័យដូចខាងក្រោម៖

  1. ស្ថានភាពនៃឡានដឹកទំនិញ
  2. ម៉ាស៊ីនច្រូត​កាត់
  3. ពេលវេលារងចាំរបស់ពួកគេ
  4. ចំនួនហិកតាដែលប្រមូលផល

ដើម្បីដោះស្រាយចំណុចខាងលើក្រុមហ៊ុនបំពាក់ជីភីអេសទៅលើឧបករណ៍ច្រូតកាត់និងឡានដឹកទំនិញដោយប្រើប្រាស់ជាមួយ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស (GPS Tracking System)។កម្មវិធីនេះបង្ហាញព័ត៌មានអំពីយានជំនិះតាមអ៊ីនធឺណិតសកម្មភាពរបស់ពួកគេ(ពេលវេលាប្រតិបត្តិការរបស់យានជំនិះនីមួយៗនិងរយៈពេលដែលវាដំណើរការកតាមវាលធ្វើការនីមួយៗ ស្ថានភាពឧបករណ៍ទិន្នន័យនៅលើវាល(កំណត់តំបន់ផ្លូវដំណាំ)។វា​ក៏​អាច​មើល​ឃើញ​គ្រប់ប្រភេទ​រថយន្ត​នៅ​តាម​វាលធ្វើការ។ជាលទ្ធផលតាមរយៈ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស (GPS Tracking System) អនុញ្ញាតឱ្យពួកគេមើលព័ត៌មានអំពីអ្នកបើកបរឡានដឹកទំនិញនិងម៉ាស៊ីនច្រូតកាត់តាមមធ្យោបាយងាយស្រួល។

  1. អ្នកបើកបរស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង.
  2. ដំណោះស្រាយអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យពេលវេលាធ្វើការនិងគុណភាពការងាររបស់អ្នកបើកបរ។
  1. កាត់បន្ថយពេលវេលារងចាំ

ឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនអាចកំណត់ម៉ាស៊ីនដែលមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបានរហ័សនិងជួសជុលវាឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

  1. បញ្ជៀសការកកស្ទះចរាចរណ៍

ទិន្នន័យទូរលេខអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនគ្រប់គ្រងចំនួនរថយន្តដឹកទំនិញនៅរោងចក្រនិងជៀសវាងការកកស្ទះចរាចរណ៍។

  1. ធ្វើការសម្រេចចិត្តបានប្រសើរឡើង

ក្រុមហ៊ុនអាចមើលទិន្នន័យយានយន្តទាំង 400 គ្រឿងតាម ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស (GPS Tracking System)​ ដោយងាយស្រួលនិងធ្វើការសម្រេចចិត្តទាន់ពេលវេលា