ក្រុមហ៊ុនSugal Chile មានជំនាញក្នុងការដាំបន្លែ និងផ្លែឈើ បច្ចុប្បន្ន​ក្រុមហ៊ុន​ឈរលំដាប់ថ្នាក់​លេខ​២​ទូទាំងពិភពលោកក្នុងការផលិត​ទឹកជ្រលក់​ប៉េងប៉ោះ។​ ដោយមានគោលបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវដំណើរការទាក់ទងនឹងការប្រមូលផល ក្រុម​ហ៊ុន​បាន​ស្វែង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​ដែល​អាច​ឱ្យ​ពួក​គេ​ត្រួត​ពិនិត្យ​រថយន្ត​ដឹក​ជញ្ជូន​និង​ម៉ាស៊ីនច្រូត​កាត់​នៅ​ក្នុង​ស្រែ។ ជាមួយនឹងទិន្នន័យត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងដៃ ក្រុមហ៊ុននឹងអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានទាន់ពេលវេលា និងចាត់វិធានការដោយផ្អែកលើព័ត៌មានដែលទទួលបាន។ ក្រុមហ៊ុនចង់ត្រួតពិនិត្យមើលទិន្នន័យដូចខាងក្រោម៖

  1. ស្ថានភាពនៃឡានដឹកទំនិញ
  2. ម៉ាស៊ីនច្រូត​កាត់
  3. ពេលវេលារងចាំរបស់ពួកគេ
  4. ចំនួនហិកតាដែលប្រមូលផល

ដើម្បីដោះស្រាយចំណុចខាងលើ ក្រុមហ៊ុនបំពាក់ជីភីអេសទៅលើឧបករណ៍ច្រូតកាត់ និងឡានដឹកទំនិញដោយប្រើប្រាស់ជាមួយកម្មវិធី Platinum O-Track។ កម្មវិធីនេះបង្ហាញព័ត៌មានអំពីយានជំនិះតាមអ៊ីនធឺណិត សកម្មភាពរបស់ពួកគេ (ពេលវេលាប្រតិបត្តិការរបស់យានជំនិះនីមួយៗ និងរយៈពេលដែលវាដំណើរការកតាមវាលធ្វើការនីមួយៗ ស្ថានភាពឧបករណ៍ ទិន្នន័យនៅលើវាល (កំណត់តំបន់ ផ្លូវ ដំណាំ)។ វា​ក៏​អាច​មើល​ឃើញ​គ្រប់ប្រភេទ​រថយន្ត​នៅ​តាម​វាលធ្វើការ។ជាលទ្ធផលតាមរយៈកម្មវិធី Platinum O-Track អនុញ្ញាតឱ្យពួកគេមើលព័ត៌មានអំពីអ្នកបើកបរ ឡានដឹកទំនិញ និងម៉ាស៊ីនច្រូតកាត់តាមមធ្យោបាយងាយស្រួល។

  1. អ្នកបើកបរស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង
  • ដំណោះស្រាយអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យពេលវេលាធ្វើការ និងគុណភាពការងាររបស់អ្នកបើកបរ។
  1. កាត់បន្ថយពេលវេលារងចាំ

ឥឡូវនេះ ក្រុមហ៊ុនអាចកំណត់ម៉ាស៊ីនដែលមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបានរហ័ស និងជួសជុលវាឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

  1. បញ្ជៀសការកកស្ទះចរាចរណ៍

ទិន្នន័យទូរលេខអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនគ្រប់គ្រងចំនួនរថយន្តដឹកទំនិញនៅរោងចក្រ និងជៀសវាងការកកស្ទះចរាចរណ៍។

  1. ធ្វើការសម្រេចចិត្តបានប្រសើរឡើង

ក្រុមហ៊ុនអាចមើលទិន្នន័យយានយន្តទាំង400គ្រឿងតាមកម្មវិធី Platinum O-Track​ ដោយងាយស្រួល និងធ្វើការសម្រេចចិត្តទាន់ពេលវេលា