ក្រុមហ៊ុន MED NAUTIC ដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសម៉ារ៉ុក ផ្តល់ជូនទូក និងម៉ូតូទឹក សម្រាប់គោលបំណងកម្សាន្ត និងកីឡាក្នុងទឹកដល់ភ្ញៀវទេសចរ និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មភាពនេះមានបញ្ហាជាច្រើនដូចជា៖

  • 1.ការលួចទូក
  • 2.ការធ្វើដំណើរ ឬសកម្មភាពដែលមិនមានការអនុញ្ញាត
  • 3.ការចូលទៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់
  • 4.ការដឹកជញ្ជូនទំនិញខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទ។

ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះក្រុមហ៊ុនបានប្រើប្រាស់កម្មវិធី Platinum O-Track ដើម្បីផ្តល់នូវការត្រួតពិនិត្យពេលវេលាជាក់ស្តែងរបស់ទូក និងម៉ូតូទឹក។ ក្រុមហ៊ុនអាចប្រើកំណែបណ្តាញរបស់វេទិកា ឬប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីឱ្យមានទិន្នន័យពេលវេលាជាក់ស្តែងនៅនឹងដៃគ្រប់ពេល។

ទូក និងម៉ូតូទឹក ត្រូវបានបំពាក់ជាមួយឧបករណ៍ជីភីអេស ដើម្បីជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីការចាប់ផ្តើម ការបិទម៉ាស៊ីនក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរនីមួយៗ និងដើម្បីកាត់ផ្តាច់ម៉ាស៊ីនដោយស្វ័យប្រវត្តិ ក្នុងករណីដែលមានការចូលទៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់។ កម្មវិធីតាមដានប្រមូលទិន្នន័យពីឧបករណ៍ជីភីអេស ក៏ដូចជាទីតាំង ល្បឿន និងទិន្នន័យចលនា ហើយបញ្ជូនវាទៅ Platinum O-Track ។

ការគូសតំបន់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារទូក និងម៉ូតូទឹក មិនឱ្យចាកចេញពីតំបន់អនុញ្ញាត និងមិនឱ្យចូលទៅក្នុងដែនដែលហាមឃាត់។ ការបញ្ជាពីចម្ងាយ ត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ឈប់ម៉ាស៊ីនរបស់ទូក និងម៉ូតូទឹក ប្រសិនបើវាចាកចេញពីតំបន់ដែលមានការអនុញ្ញាត។ សារនិងអ៊ីមែលជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនអំពីដំណើរការស្វែងរកទូក និងម៉ូតូទឹក ។ របាយការណ៍អំពីការធ្វើដំណើរ ផ្លូវ ចំនួនម៉ោងធ្វើការរបស់ម៉ាស៊ីនត្រូវបានគ្រប់គ្រង់ផ្ទាល់ដោយក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់។

ដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ វាត្រូវចំណាយពេល 7 សប្តាហ៍ដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណោះស្រាយ គិចចាប់ពីការរៀបចំ និងសាកល្បងភាពជឿជាក់របស់វារហូតដល់ការដំឡើងឧបករណ៍ និងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អតិថិជនដើម្បីធ្វើជាសកលនៃដំណោះស្រាយ។ Platinum O-Track ក៍មានប្រអប់សំបុត្រសម្រាប់បញ្ហាបច្ចេកទេស និងការគាំទ្រ និងបណ្តាញ Slack and Discord ជាច្រើនសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងផ្ទាល់។

ជាលទ្ធផលដំណោះស្រាយបានផ្តល់សុវត្ថិភាព និងការប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវទូកនិងម៉ូតូទឹក ដែលជាអត្ថប្រយោជន៍ចម្បងសម្រាប់អតិថិជន។

  1. គ្មានការប៉ុនប៉ងឬបំពានច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន
  2. ការកើនឡើងប្រាក់ចំណេញ 18%
  3. ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរៀបចំកាលវិភាគ