ក្រុមហ៊ុន MED NAUTIC ដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសម៉ារ៉ុកផ្តល់ជូនទូកនិងម៉ូតូទឹកសម្រាប់គោលបំណងកម្សាន្តនិងកីឡាក្នុងទឹកដល់ភ្ញៀវទេសចរនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់។ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មភាពនេះមានបញ្ហាជាច្រើនដូចជា៖

  • 1.ការលួចទូក
  • 2.ការធ្វើដំណើរឬសកម្មភាពដែលមិនមានការអនុញ្ញាត
  • 3.ការចូលទៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់
  • 4.ការដឹកជញ្ជូនទំនិញខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទ។

ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះក្រុមហ៊ុនបានប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស (GPS Tracking System) ដើម្បីផ្តល់នូវការត្រួតពិនិត្យពេលវេលាជាក់ស្តែងរបស់ទូកនិងម៉ូតូទឹក។ក្រុមហ៊ុនអាចប្រើកំណែបណ្តាញរបស់វេទិកាឬប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីឱ្យមានទិន្នន័យពេលវេលាជាក់ស្តែងនៅនឹងដៃគ្រប់ពេល។

ទូកនិងម៉ូតូទឹកត្រូវបានបំពាក់ជាមួយឧបករណ៍ជីភីអេសដើម្បីជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីការចាប់ផ្តើមការបិទម៉ាស៊ីនក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរនីមួយៗនិងដើម្បីកាត់ផ្តាច់ម៉ាស៊ីនដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងករណីដែលមានការចូលទៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់។កម្មវិធីតាមដានប្រមូលទិន្នន័យពីឧបករណ៍ជីភីអេសក៏ដូចជាទីតាំងល្បឿននិងទិន្នន័យចលនាហើយបញ្ជូនវាទៅ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស (GPS Tracking System)។

ការគូសតំបន់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារទូកនិងម៉ូតូទឹកមិនឱ្យចាកចេញពីតំបន់អនុញ្ញាតនិងមិនឱ្យចូលទៅក្នុងដែនដែលហាមឃាត់។ការបញ្ជាពីចម្ងាយត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ឈប់ម៉ាស៊ីនរបស់ទូកនិងម៉ូតូទឹកប្រសិនបើវាចាកចេញពីតំបន់ដែលមានការអនុញ្ញាត។សារនិងអ៊ីមែលជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនអំពីដំណើរការស្វែងរកទូកនិងម៉ូតូទឹក។របាយការណ៍អំពីការធ្វើដំណើរផ្លូវចំនួនម៉ោងធ្វើការរបស់ម៉ាស៊ីនត្រូវបានគ្រប់គ្រង់ផ្ទាល់ដោយក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់។

ដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុវាត្រូវចំណាយពេល7សប្តាហ៍ដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណោះស្រាយគិចចាប់ពីការរៀបចំនិងសាកល្បងភាពជឿជាក់របស់វារហូតដល់ការដំឡើងឧបករណ៍និងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អតិថិជនដើម្បីធ្វើជាសកលនៃដំណោះស្រាយ។ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស (GPS Tracking System) ក៍មានប្រអប់សំបុត្រសម្រាប់បញ្ហាបច្ចេកទេសនិងការគាំទ្រនិងបណ្តាញ Slack and Discord ជាច្រើនសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងផ្ទាល់។

ជាលទ្ធផលដំណោះស្រាយបានផ្តល់សុវត្ថិភាពនិងការប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវទូកនិងម៉ូតូទឹកដែលជាអត្ថប្រយោជន៍ចម្បងសម្រាប់អតិថិជន។

  1. គ្មានការប៉ុនប៉ងឬបំពានច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន
  2. ការកើនឡើងប្រាក់ចំណេញ18%
  3. ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរៀបចំកាលវិភាគ